OdprtiTezaver - Registracija

Da bi se prijavili in imeli pravico pisanja, se morate najprej registrirati. Pri tem bo izdelano geslo, ki bo poslano na navedeni e-poštni naslov.

Edini razlog za registracijo je aktivno prispevanje k projektu OdprtiTezaver (dodajanje sopomenk, protipomenk ipd.). Če tega ne želite, ni nobenega smisla v vaši registraciji.

E-naslov:
Strinjam se, da bodo moji vneseni podatki v javnosti objavljeni pod pogoji licence GNU Lesser General Public License (LGPL). Poleg tega si projekt OdprtiTezaver pridržuje pravico, da objavi podatke dodatno pod licenco LGPL ali katero drugo odprtokodno licenco (v skladu z definicijo OSI). V sistem bom vnašal(-a) le podatke, katerih avtorske pravice niso last tretjih oseb.
Želim se prijaviti tudi na poštni seznam uporabnikov OpenOffice.org, kjer poteka razprava o slovenjenju OpenOffice.org in tezavra. Za to moram odgovoriti na dodatno e-pismo, ki ga pošlje program za poštne sezname.