Množica sopomenk 'dominacija, dominanca, dominantnost, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
dominacija
dominacija
    Iskanje besede
dominanca
dominanca
    Iskanje besede
dominantnost
dominantnost
    Iskanje besede
nadmoč
nadmoč
    Iskanje besede
premoč (2)
premoč
    Iskanje besede
pretežnost [starinsko]
pretežnost
    Iskanje besede
prevaga [pogovorno]
prevaga
    Iskanje besede
prevalenca
prevalenca
    Iskanje besede
preves
preves
    Iskanje besede
prevlada (2)
prevlada
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-30 12:23:10   preves, dominacija, dominanca, dominantnost, nadmoč, ...
2023-08-30 12:22:53   pretežnost [starinsko], dominacija, dominanca, dominantnost, nadmoč, ...
2023-08-30 12:22:36   prevaga [pogovorno], dominacija, dominanca, dominantnost, nadmoč, ...