Množica sopomenk 'entiteta' (sam.)

Množica sopomenk?:
entiteta
entiteta
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: karkoli (
Podpomenke: dežela, država, narodnost -- območje, obsežje, področje, ... -- živo bitje, bitje, reč, ... -- bajeslovna žival, bajeslovno bitje, mitološka žival, ... -- nadnaravno bitje -- neživa stvar -- del živega bitja
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2006-12-26 17:45:18   Dodan nadpomenski sklic: krneki
2006-12-26 17:29:58   entiteta [nov pomen]