Množica sopomenk 'diagram, graf, grafikon' (sam.)

[matematika]

Množica sopomenk?:
diagram
diagram
    Iskanje besede
graf
graf
    Iskanje besede
grafikon
grafikon
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-02-02 18:21:51   grafikon, diagram, graf
2007-01-07 02:31:29   diagram, graf
2007-01-07 02:31:25   graf [nov pomen]