Množica sopomenk 'diereza, razloka' (sam.)

[jezikoslovje]

Množica sopomenk?:
diereza
diereza
    Iskanje besede
razloka
razloka
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: odmor, pavza (
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 11:03:19   Dodan nadpomenski sklic: odmor, pavza
2009-12-19 16:27:35   diereza, razloka
2009-12-19 16:27:33   razloka [nov pomen]