Množica sopomenk 'nedoločljiv, neopredeljiv, neoprijemljiv' (prid.)

Množica sopomenk?:
nedoločljiv
nedoločljiv
    Iskanje besede
neopredeljiv
neopredeljiv
    Iskanje besede
neoprijemljiv <Protipomenka: oprijemljiv>
neoprijemljiv
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:55:04   Dodan odnos protipomenke: oprijemljiv<->neoprijemljiv
2010-07-18 21:02:27   Sprememba tematike: samostalnik >> (brez)
2009-12-25 23:11:02   neoprijemljiv, nedoločljiv, neopredeljiv