Množica sopomenk 'nepremišljen, nepreračunljiv, nepretehtan, ...' (prid.)

Množica sopomenk?:
nepremišljen (2)
nepremišljen
    Iskanje besede
nepreračunljiv
nepreračunljiv
    Iskanje besede
nepretehtan
nepretehtan
    Iskanje besede
prenagljen [ekspresivno]
prenagljen
    Iskanje besede
preuranjen (2)
preuranjen
    Iskanje besede
vihrav [ekspresivno] (2)
vihrav
    Iskanje besede
vrtoglav [ekspresivno]
vrtoglav
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-30 12:25:31   nepreračunljiv, nepremišljen, nepretehtan, prenagljen, preuranjen, ...
2023-08-30 12:25:21   nepretehtan, nepremišljen, prenagljen, preuranjen, vihrav, vrtoglav
2023-08-30 12:25:08   vrtoglav [ekspresivno], nepremišljen, prenagljen, preuranjen, vihrav