Množica sopomenk 'ganjen, ginjen, pretresen' (povdk.)

Množica sopomenk?:
ganjen
ganjen
    Iskanje besede
ginjen
ginjen
    Iskanje besede
pretresen
pretresen
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-31 12:01:50   pretresen, ganjen, ginjen
2023-08-31 12:01:37   Sprememba tematike: pridevnik >> (brez)
2010-07-17 21:02:38   Sprememba tematike: samostalnik >> (brez)