Množica sopomenk 'abstrakcija' (sam.)

Množica sopomenk?:
abstrakcija
abstrakcija
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: karkoli (
Podpomenke: atribut, karakteristika, obeležje, ...
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2007-08-15 20:02:53   Dodan nadpomenski sklic: karkoli
2007-08-15 20:02:38   abstrakcija [nov pomen]