Množica sopomenk 'deden, dedičen, hereditaren' (prid.)

[biologija]

Množica sopomenk?:
deden
deden
    Iskanje besede
dedičen [zastarelo]
dedičen
    Iskanje besede
hereditaren
hereditaren
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 22:54:31   dedičen [zastarelo], deden, hereditaren
2010-07-16 23:22:48   Sprememba tematike: samostalnik >> biologija
2010-01-03 12:50:02   Sprememba tematike: (brez) >> biologija