Množica sopomenk 'psihološka lastnost' (sam.)

Množica sopomenk?:
psihološka lastnost
psihološka lastnost
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: karkoli (
Podpomenke: afekt, čustvo, občutenje, ... -- užitek, ugodje -- fovšija, nevoščljivost, zavidljivost, ... -- ljubosumje, ljubosumnost
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2007-08-29 20:02:48   Dodan nadpomenski sklic: karkoli
2007-08-29 20:02:35   psihološka lastnost [nov pomen]