Množica sopomenk 'baker, Cu' (sam.)

[kemija]

Množica sopomenk?:
baker
baker
    Iskanje besede
Cu
Cu
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: element, kemična prvina, kemični element (
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2010-01-16 11:56:07   Dodan nadpomenski sklic: element, kemična prvina, kemični element
2010-01-16 11:56:01   Cu, baker
2010-01-16 11:55:53   baker [nov pomen]