Množica sopomenk 'cezura, zareza' (sam.)

[slovstvo]

Množica sopomenk?:
cezura
cezura
    Iskanje besede
zareza (2)
zareza
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: odmor, pavza (
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 11:03:36   Dodan nadpomenski sklic: odmor, pavza
2010-03-18 19:53:03   zareza, cezura
2010-03-18 19:53:00   cezura [nov pomen]