Množica sopomenk 'odmor, pavza, predah, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
odmor (2)
odmor
    Iskanje besede
pavza (2)
pavza
    Iskanje besede
predah (2)
predah
    Iskanje besede
predih (2)
predih
    Iskanje besede
premolk
premolk
    Iskanje besede
premor (2)
premor
    Iskanje besede
zastanek (2)
zastanek
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 11:02:43   odmor, pavza, predah, predih, premolk, ...
2009-10-11 00:27:36   predih, pavza, predah, premolk, premor, zastanek
2009-10-11 00:27:23   predah, pavza, premolk, premor, zastanek