Množica sopomenk 'odmor, pavza' (sam.)

[slovstvo]

Množica sopomenk?:
odmor (2)
odmor
    Iskanje besede
pavza (2)
pavza
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Podpomenke: diereza, razloka -- cezura, zareza
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 11:02:57   Sprememba tematike: samostalnik >> slovstvo
2007-10-31 09:38:44   odmor, pavza
2007-10-31 09:38:41   pavza [nov pomen]