Množica sopomenk 'akcija, dejanje, delo, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
akcija
akcija
    Iskanje besede
dejanje (3)
dejanje
    Iskanje besede
delo (2)
delo
    Iskanje besede
delovanje (2)
delovanje
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: karkoli (
Podpomenke: preizkus, test
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2007-11-10 11:17:01   Dodan nadpomenski sklic: karkoli
2007-11-10 11:16:54   delovanje, akcija, dejanje, delo
2007-11-10 11:16:49   dejanje, akcija, delo