Množica sopomenk 'položaj, stadij, stanje, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
položaj (4)
položaj
    Iskanje besede
stadij (3)
stadij
    Iskanje besede
stanje
stanje
    Iskanje besede
status
status
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: karkoli (
Podpomenke: bolezen, obolelost, obolenje
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2014-11-22 22:28:55   stadij, položaj, stanje, status
2007-11-10 11:19:04   Dodan nadpomenski sklic: karkoli
2007-11-10 11:18:58   status, položaj, stanje