Množica sopomenk 'dogodek, pojav' (sam.)

Množica sopomenk?:
dogodek (2)
dogodek
    Iskanje besede
pojav (2)
pojav
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: karkoli (
Podpomenke: naključje, slučaj -- potek, proces -- incident, pripetljaj
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2007-11-10 11:26:38   dogodek, pojav, pripetljaj
2007-11-10 11:24:54   Dodan nadpomenski sklic: karkoli
2007-11-10 11:21:22   pojav, dogodek, pripetljaj