Množica sopomenk 'adverzativen, kontraren, nasproten, ...' (prid.)

Množica sopomenk?:
adverzativen
adverzativen
    Iskanje besede
kontraren
kontraren
    Iskanje besede
nasproten (3)
nasproten
    Iskanje besede
nasprotujoč
nasprotujoč
    Iskanje besede
protiven
protiven
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:54:01   protiven, adverzativen, kontraren, nasproten, nasprotujoč
2010-08-13 17:18:40   adverzativen, kontraren, nasproten, nasprotujoč
2010-08-13 17:18:29   nasprotujoč, kontraren, nasproten