Množica sopomenk 'debel, korpulenten, obilen' (prid.)

Množica sopomenk?:
debel (5)
debel
    Iskanje besede
korpulenten (2)
korpulenten
    Iskanje besede
obilen (4)
obilen
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: droben, drobižast (ekspr.), drobnjav, ... (
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 22:49:47   Dodan nadpomenski sklic: droben, drobižast, drobnjav, ...
2010-07-29 12:40:22   korpulenten, debel, obilen
2010-07-29 12:40:19   obilen, debel