Množica sopomenk 'adoracija, čaščenje, češčenje, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
adoracija
adoracija
    Iskanje besede
čaščenje (2)
čaščenje
    Iskanje besede
češčenje
češčenje
    Iskanje besede
počastitev
počastitev
    Iskanje besede
slavljenje (2)
slavljenje
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:47:59   češčenje, adoracija, čaščenje, počastitev, slavljenje
2019-01-29 00:47:51   počastitev, adoracija, čaščenje, slavljenje
2019-01-29 00:47:48   adoracija, čaščenje, počaščenje, slavljenje