Množica sopomenk 'ded, dedek, nono, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
ded
ded
    Iskanje besede
dedek
dedek
    Iskanje besede
nono
nono
    Iskanje besede
stari oče
stari oče
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 22:52:57   dedek, ded, nono, stari oče
2010-08-21 18:13:29   nono, ded, stari oče
2010-08-21 18:13:23   ded, stari oče