Množica sopomenk 'črka, pismenka' (sam.)

Množica sopomenk?:
črka
črka
    Iskanje besede
pismenka
pismenka
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2015-12-25 12:14:52   pismenka, črka
2015-12-25 12:14:48   črka [nov pomen]