Množica sopomenk 'prelaz, presedljaj, preval, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
prelaz
prelaz
    Iskanje besede
presedljaj
presedljaj
    Iskanje besede
preval [narečno] (3)
preval
    Iskanje besede
prevala [narečno]
prevala
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-30 12:21:16   presedljaj, prelaz, preval, prevala
2023-08-30 12:21:05   prevala [narečno], prelaz, preval
2023-08-30 12:20:50   preval: [-] >> [narečno]