Množica sopomenk 'didaktičnost, poučnost' (sam.)

Množica sopomenk?:
didaktičnost
didaktičnost
    Iskanje besede
poučnost
poučnost
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-02-02 18:21:33   didaktičnost, poučnost
2017-02-02 18:21:29   poučnost [nov pomen]