Množica sopomenk 'skupna vez, zevgma' (sam.)

[jezikoslovje]

Množica sopomenk?:
skupna vez
skupna vez
    Iskanje besede
zevgma
zevgma
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 10:04:44   skupna vez, zevgma
2017-04-07 10:04:29   zevgma [nov pomen]