Množica sopomenk 'ironija, podsmeh' (sam.)

[jezikoslovje]

Množica sopomenk?:
ironija
ironija
    Iskanje besede
podsmeh
podsmeh
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 10:05:14   podsmeh, ironija
2017-04-07 10:05:10   ironija [nov pomen]