Množica sopomenk 'opisovanje, perifraza' (sam.)

[jezikoslovje]

Množica sopomenk?:
opisovanje
opisovanje
    Iskanje besede
perifraza
perifraza
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 10:06:02   opisovanje, perifraza
2017-04-07 10:05:57   perifraza [nov pomen]