Množica sopomenk 'disfemizem, pogrdenje' (sam.)

[slovstvo]

Množica sopomenk?:
disfemizem
disfemizem
    Iskanje besede
pogrdenje
pogrdenje
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 10:16:24   pogrdenje, disfemizem
2017-04-07 10:16:15   disfemizem [nov pomen]