Množica sopomenk 'metonimija, preimenovanje' (sam.)

[slovstvo]

Množica sopomenk?:
metonimija
metonimija
    Iskanje besede
preimenovanje
preimenovanje
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-04-07 20:53:35   preimenovanje, metonimija
2017-04-07 20:53:30   metonimija [nov pomen]