Množica sopomenk 'področje, sfera' (sam.)

Množica sopomenk?:
področje (6)
področje
    Iskanje besede
sfera (2)
sfera
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-09-03 23:42:57   področje, sfera
2017-09-03 23:42:54   sfera [nov pomen]