Množica sopomenk 'plast, sfera, svet' (sam.)

Množica sopomenk?:
plast (2)
plast
    Iskanje besede
sfera (2)
sfera
    Iskanje besede
svet (3)
svet
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-09-03 23:43:24   plast, sfera, svet
2017-09-03 23:43:22   sfera, svet
2017-09-03 23:43:19   svet [nov pomen]