Množica sopomenk 'izbiranje, odbiranje, selekcija' (sam.)

Množica sopomenk?:
izbiranje
izbiranje
    Iskanje besede
odbiranje
odbiranje
    Iskanje besede
selekcija (2)
selekcija
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-09-03 23:45:01   odbiranje, izbiranje, selekcija
2017-09-03 23:44:58   izbiranje, selekcija
2017-09-03 23:44:56   selekcija [nov pomen]