Množica sopomenk 'izbor, selekcija' (sam.)

[šport]

Množica sopomenk?:
izbor (2)
izbor
    Iskanje besede
selekcija (2)
selekcija
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2017-09-03 23:45:39   izbor, selekcija
2017-09-03 23:45:36   selekcija [nov pomen]