Množica sopomenk 'korito, pretoka, stružica, ...' (sam.)

[zemljepis]

Množica sopomenk?:
korito
korito
    Iskanje besede
pretoka [starinsko]
pretoka
    Iskanje besede
stružica [ekspresivno]
stružica
    Iskanje besede
struga
struga
    Iskanje besede
strugica [ekspresivno]
strugica
    Iskanje besede
vodotoč [zastarelo]
vodotoč
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-31 12:05:42   stružica [ekspresivno], korito, pretoka, struga, strugica, vodotoč
2023-08-31 12:05:33   strugica [ekspresivno], korito, pretoka, struga, vodotoč
2023-08-31 12:05:19   vodotoč [zastarelo], korito, pretoka, struga