Množica sopomenk 'odšepati, odkrevljati' (gl.)

Množica sopomenk?:
odšepati
odšepati
    Iskanje besede
odkrevljati [ekspresivno]
odkrevljati
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:46:06   odkrevljati [ekspresivno], odšepati
2018-01-04 22:45:57   odšepati [nov pomen]