Množica sopomenk 'ogrda, sramotenje, zmerjanje' (sam.)

Množica sopomenk?:
ogrda [starinsko]
ogrda
    Iskanje besede
sramotenje (2)
sramotenje
    Iskanje besede
zmerjanje
zmerjanje
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:47:41   ogrda [starinsko], sramotenje, zmerjanje
2018-01-04 22:47:30   sramotenje, zmerjanje
2018-01-04 22:47:16   zmerjanje [nov pomen]