Množica sopomenk 'oklepen, oklopen' (prid.)

Množica sopomenk?:
oklepen
oklepen
    Iskanje besede
oklopen
oklopen
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:48:25   oklopen, oklepen
2018-01-04 22:48:22   oklepen [nov pomen]