Množica sopomenk 'ovreti, zadržati, zavreti' (gl.)

Množica sopomenk?:
ovreti
ovreti
    Iskanje besede
zadržati
zadržati
    Iskanje besede
zavreti (2)
zavreti
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:50:02   ovreti, zadržati, zavreti
2018-01-04 22:49:53   zadržati, zavreti
2018-01-04 22:49:50   zavreti [nov pomen]