Množica sopomenk 'oprijemljiv, prijemljiv' (prid.)

Množica sopomenk?:
oprijemljiv <Protipomenka: neoprijemljiv>
oprijemljiv
    Iskanje besede
prijemljiv
prijemljiv
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:54:55   oprijemljiv: [-] >> [(brez posebnosti)]
2018-01-04 22:54:46   prijemljiv, oprijemljiv
2018-01-04 22:54:42   oprijemljiv [nov pomen]