Množica sopomenk 'sitnoba, sitnost' (sam.)

Množica sopomenk?:
sitnoba
sitnoba
    Iskanje besede
sitnost
sitnost
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:58:14   sitnost, sitnoba
2018-01-04 22:58:12   sitnoba [nov pomen]