Množica sopomenk 'poseben, specifičen, svojevrsten' (prid.)

Množica sopomenk?:
poseben (5)
poseben
    Iskanje besede
specifičen
specifičen
    Iskanje besede
svojevrsten
svojevrsten
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 22:59:19   poseben, specifičen, svojevrsten
2018-01-04 22:59:14   svojevrsten, specifičen
2018-01-04 22:59:06   specifičen [nov pomen]