Množica sopomenk 'Ta, tantal' (sam.)

[kemija]

Množica sopomenk?:
Ta
Ta
    Iskanje besede
tantal
tantal
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Nadpomenka: element, kemična prvina, kemični element (
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
Tree Pokaži v drevesnem pogledu
Te množice sopomenk ni mogoče izbrisati, ker je nadpomenka ali podpomenka neke druge množice sopomenk.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 23:01:06   Dodan nadpomenski sklic: element, kemična prvina, kemični element
2018-01-04 23:01:02   Ta, tantal
2018-01-04 23:00:56   tantal [nov pomen]