Množica sopomenk 'pretrgano, trgoma' (prisl.)

Množica sopomenk?:
pretrgano
pretrgano
    Iskanje besede
trgoma
trgoma
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 23:03:02   trgoma, pretrgano
2018-01-04 23:02:56   pretrgano [nov pomen]