Množica sopomenk 'mokriti, urinirati' (gl.)

Množica sopomenk?:
mokriti
mokriti
    Iskanje besede
urinirati
urinirati
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-01-04 23:04:43   mokriti, urinirati
2018-01-04 23:04:41   urinirati [nov pomen]