Množica sopomenk 'debaterka, debatorka' (sam.)

Množica sopomenk?:
debaterka
debaterka
    Iskanje besede
debatorka
debatorka
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 22:49:19   debatorka, debaterka
2018-02-21 22:49:12   debaterka [nov pomen]