Množica sopomenk 'davek na dodano vrednost, dedeve, DV' (sam.)

Množica sopomenk?:
davek na dodano vrednost
davek na dodano vrednost
    Iskanje besede
dedeve
dedeve
    Iskanje besede
DV
DV
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 22:53:31   davek na dodano vrednost, dedeve, DV
2018-02-21 22:53:17   ded, dedek, dedeve, DV
2018-02-21 22:53:17   dedek, dedeve, DV