Množica sopomenk 'deka, dekagram, dg' (sam.)

Množica sopomenk?:
deka [pogovorno]
deka
    Iskanje besede
dekagram
dekagram
    Iskanje besede
dg
dg
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 22:57:18   dg, deka, dekagram
2018-02-21 22:57:06   deka [pogovorno], dekagram
2018-02-21 22:57:01   dekagram [nov pomen]