Množica sopomenk 'konverter, konvertor' (sam.)

[tehnika]

Množica sopomenk?:
konverter
konverter
    Iskanje besede
konvertor
konvertor
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 23:01:24   Sprememba tematike: samostalnik >> tehnika
2018-02-21 23:01:12   konvertor, konverter
2018-02-21 23:01:06   konverter [nov pomen]