Množica sopomenk 'koristnica, uporabnica' (sam.)

Množica sopomenk?:
koristnica
koristnica
    Iskanje besede
uporabnica
uporabnica
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 23:05:06   koristnica, uporabnica
2018-02-21 23:05:01   uporabnica [nov pomen]